Επιχορηγήσεις Αμερικανικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Οι ΗΠΑ είναι γνωστές για την παγκόσμια κυριαρχία σε σχέση με τη χρηματοδοτική δραστηριότητα των ιδρυμάτων της (είτε φιλανθρωπικά, είτε άλλης μορφής), ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την ανάδειξη μίας νέας τάξης πλουσίων που προέρχονται από την άνοδο των εταιριών τεχνολογίας και internet και είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή «χρυσή εποχή της φιλανθρωπίας» (“golden age of philanthropy”) όπως λέγεται.

Τρανό παράδειγμα ο Bill Gates και ο Warren Buffett που προίκισαν το ίδρυμα του πρώτου, το Bill & Melinda Gates Foundation, με κεφάλαια ύψους $35 δις (όσα και το πρόσφατο πρόγραμμα διάσωσης των ελληνικών τραπεζών δηλαδή), που επιτρέπουν χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις ύψους $3 δις περίπου σε ετήσια βάση!
Κι αυτά από ένα μόνο ίδρυμα από το σύνολο των 71.000 ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα και τα οποία υπολογίζεται ότι το 2006 χορήγησαν πάνω από $ 41 δις, όταν το σύνολο της φιλανθρωπικής δραστηριότητας (με ιδιώτες κλπ) ξεπέρασε το φράγμα των $300 δις το 2007 (το μισό περίπου του επίσημου πακέτου Paulson για τη διάσωση της αμερικανικής οικονομίας).  
Η τεράστια οικονομική δύναμη των Αμερικανικών ιδρυμάτων έχει επιπτώσεις όμως και σε ολόκληρο τον κόσμο χρηματοδοτώντας πολλούς μη κερδοσκοπικούς φορείς (ΜΚΟ, ακαδημαϊκά ιδρύματα κλπ) μέσα από ένα ευρύτατο πλέγμα δικτύων και συνεργασιών.
Το γνωστό βέβαια U.S. Patriot Act που εφαρμόστηκε μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους (το «9/11»), επηρέασε αρνητικά τη διεθνή δραστηριότητα των ιδρυμάτων επιβάλλοντας περιορισμούς που θεωρητικά απέβλεπαν στην αποτροπή χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων (αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία…). 

Το Foundation Centre είναι η κατ’εξοχήν πηγή στατιστικών δεδομένων και αναλύσεων για τη δραστηριότητα των ιδρυμάτων, ένας εντυπωσιακός οργανισμός στην ιστοσελίδα του οποίου μπορεί κάποιος να βρει σχεδόν τα πάντα για ό,τι μπορεί να μετρηθεί στο αντικείμενο αυτό, αν και μεγαλύτερου βάθους αναλύσεις προσφέρονται μόνο στα ιδρύματα-μέλη του ή κατόπιν συνδρομής.

Η πρόσφατη εντυπωσιακή εφαρμογή του ιδρύματος είναι το Interactive Map of Direct Grants by U.S. Grantmakers to Non-US Recipients, ένας online διαδραστικός χάρτης που αποτυπώνει τις επιχορηγήσεις του συνόλου των αμερικανικών ιδρυμάτων σε οργανισμούς του εξωτερικού (εκτός ΗΠΑ δηλαδή), κάτι που μέχρι σήμερα ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί.
Ο χάρτης είναι εύκολα διαχειρίσιμος και εμφανίζει όλες τις χώρες του πλανήτη, το ύψος των χορηγήσεων ανά χώρα, τους οργανισμούς που χρηματοδοτήθηκαν σε κάθε χώρα και τα ιδρύματα που χορήγησαν κάθε οργανισμό και για κάθε χρονιά από το 2003 έως και το 2008.

Με βάση το χάρτη αυτό, έκανα κάποιες αναλύσεις που μάλλον μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα (κάθε λάθος δικό μου). Μία ανάλυση είναι οι χρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη των 27, μία δεύτερη για τα Βαλκάνια (με αναφορά σε Τουρκία και Κύπρο) και τέλος συγκέντρωσα όλα τα στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα. 

Στο παγκόσμιο επίπεδο, και για την περίοδο 2003-2208, οι χορηγήσεις είναι ύψους $6,8 δις και νούμερο 1 χώρα είναι η Ελβετία με χορηγήσεις κοντά στο $1,5 δις εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό αφορά $550 εκ από το Bill & Melinda Gates Foundation στο Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

  •  Τώρα, στην Ευρώπη των 27, οι χρηματοδοτήσεις έχουν ως εξής:

us-grants-to-europe-03-081

  • Στα Βαλκάνια η εικόνα είναι η εξής
us-grants-to-balkans-03-081

US Grants to Balkans

  •  Στην Ελλάδα η εικόνα είναι η εξής:

us-grants-to-greece-03-081

Ο πίνακας αυτός είναι πιό αναλυτικός μια και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

Από το 2003 έως και το 2008, 16 Ελληνικοί οργανισμοί ήταν αποδέκτες 34 επιχορηγήσεων για προγράμματα συνολικού ύψους $ 2.200.618.
Η χώρα μας είναι 21η στην Ευρώπη των 27  και 6η στα Βαλκάνια. 
Η μεγαλύτερη επιχορήγηση αφορά το British School at Athens, με συνολικό ποσό κοντά στα $900.000, αλλά όχι μέσα στα τελευταία 2 χρόνια.
Η δεύτερη μεγαλύτερη επιχορήγηση αφορά το Association for the Psychological Health of Children and Adolescents (που είναι μάλλον το Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) με συνολικό ποσό ύψους $550.000 (για το 2004/5) από το ίδρυμα της φαρμακευτικής εταιρίας Bristol-Myers Squibb.
Η τρίτη σημαντική επιχορήγηση ύψους $345.000 -και μοναδική για το 2008- είναι για  το Πανεπιστήμιο Κρήτης από 2 ιδρύματα, κυρίως το Flight Attendant Medical Research Institute και το Institute for Aegean Prehistory.

Περαιτέρω αναλύσεις δικές σας, αλλά δύο σχόλια για το τέλος:

  • Στην Ελλάδα οι χρηματοδοτήσεις των ΜΚΟ (μη-κερδοσκοπικών ευρύτερα) θεωρούνται μάλλον μυστικό. Ας με διαψεύσει κάποιος, με στοιχεία όμως. Που είναι μία αξιόπιστη πηγή συγκεντρωτικής ενημέρωσης γύρω από αυτό το θέμα όπως του Foundation Centre ? (βέβαια εδώ δεν υπάρχει κοινή λίστα, μητρώα κλπ…ασχολούμαστε ακόμα με τους ορισμούς) 
  • Η χώρα μας είναι από τις λίγες στις οποίες δεν υπάρχει η στοιχειώδης αντιπροσώπευση των ελληνικών ιδρυμάτων μέσα από ένα συλλογικό φορέα – κάτι που ευθύνονται τα ίδια και όχι το κράτος – και οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές: από τα στοιχειώδη – όπως η έλλειψη παρόμοιων στατιστικών δεδομένων –  μέχρι τα πιό σημαντικά, που είναι η έλλειψη ενός κοινού μηχανισμού συντονισμού και δράσης αλλά και προσέλκυσης πόρων από διεθνή ιδρύματα όπως τα αμερικανικά αλλά και πολλά ευρωπαικά που δραστηριοποιούνται έντονα τα τελευταία χρόνια. 

Άλλο ένα δείγμα της εσωστρέφειας που μας χαρακτηρίζει…

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s